De beste kans op een succesvolle toekomst

Weer met plezier naar school

De Delta is een Orthopedagogisch-Didactisch Centrum (OPDC). Het is een tijdelijke lesplaats om de leerlingen gericht extra ondersteuning te geven die de eigen school niet kan bieden. Wij hanteren de zogenoemde Delta-aanpak. Deze bestaat uit de persoonlijke begeleiding, leren op maat (zowel pedagogisch als didactisch) en het werken aan de weerbaarheid en de sociale vaardigheden. Na een korte periode op De Delta keert de leerling weer terug naar de eigen school.

De Delta is de bovenschoolse voorziening van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs regio Leiden.

Lees meer

Kleine klassen en veel aandacht

Het onderwijs wordt kleinschalig vormgegeven. De klassen zijn klein. Naast klassikale momenten wordt het onderwijs op maat te verzorgt. Het schoolwerk wordt bijgehouden, eventuele achterstanden worden ingelopen en er is veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeldoelen van de leerling. Deze doelen zijn geformuleerd in het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).

Nadat u hebt ingestemd met onze aanpak is het doel om gezamenlijk (leerling, ouders, stamschool en De Delta) te werken aan een terugkeer naar eigen school of het doorstromen naar een andere passende plek (een andere school of vervolgonderwijs). De stamschool blijft verantwoordelijk voor de leerling. Het welzijn van de leerling staat bij ons altijd voorop.

Lees meer

Kleine klassen en veel aandacht

Het onderwijs wordt kleinschalig vormgegeven. De klassen zijn klein. Naast klassikale momenten wordt het onderwijs op maat te verzorgt. Het schoolwerk wordt bijgehouden, eventuele achterstanden worden ingelopen en er is veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeldoelen van de leerling. Deze doelen zijn geformuleerd in het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).

Nadat u hebt ingestemd met onze aanpak is het doel om gezamenlijk (leerling, ouders, stamschool en De Delta) te werken aan een terugkeer naar eigen school of het doorstromen naar een andere passende plek (een andere school of vervolgonderwijs). De stamschool blijft verantwoordelijk voor de leerling. Het welzijn van de leerling staat bij ons altijd voorop.

Lees meer
Samenwerkingsverband