De beste kans op een succesvolle toekomst

Weer met plezier naar school

De Delta is een Orthopedagogisch-Didactisch Centrum (OPDC): een tijdelijke leerplaats voor leerlingen voor wie de bestaande onderwijssystemen niet altijd even toereikend zijn. Om welke reden dan ook. Wij geloven in de kracht en potentie van deze leerlingen en bieden ondersteuning en begeleiding bij de hindernissen die ze hebben bij het leren. Na een tijdje keert de leerling weer terug naar de school van inschrijving of stroomt door naar een andere school of de arbeidsmarkt.

De Delta is de bovenschoolse voorziening van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs regio Leiden.

Lees meer

Kleine klassen en veel aandacht

Wij zorgen er met geduld en aandacht voor dat onze leerlingen in hun kracht komen. Leerlingen zitten in een kleine klas en krijgen intensieve begeleiding. Om leerachterstanden (taal en rekenen) in te lopen, maar ook bijvoorbeeld om schoolse kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen en te werken aan de sociale en persoonlijke vorming (zoals bijvoorbeeld sociale weerbaarheid en faalangst). Tijdens de lessen spelen we in op de ondersteuningsbehoefte van de individuele leerling en houden we waar dit kan rekening met leerachterstand, leertempo, leerstijl en niveau.  We vinden het daarnaast belangrijk dat leerlingen leren samenwerken, naar elkaar luisteren en kennis nemen van de actualiteit.

Lees meer

Kleine klassen en veel aandacht

Wij zorgen er met geduld en aandacht voor dat onze leerlingen in hun kracht komen. Leerlingen zitten in een kleine klas en krijgen intensieve begeleiding. Om leerachterstanden (taal en rekenen) in te lopen, maar ook bijvoorbeeld om schoolse kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen en te werken aan de sociale en persoonlijke vorming (zoals bijvoorbeeld sociale weerbaarheid en faalangst). Tijdens de lessen spelen we in op de ondersteuningsbehoefte van de individuele leerling en houden we waar dit kan rekening met leerachterstand, leertempo, leerstijl en niveau.  We vinden het daarnaast belangrijk dat leerlingen leren samenwerken, naar elkaar luisteren en kennis nemen van de actualiteit.

Lees meer
Samenwerkingsverband