Daarom De Delta!

De beste kans op een succesvolle toekomst

De Delta is een Orthopedagodisch-Didactisch Centrum (OPDC). Het is een tijdelijke lesplaats waar leerlingen extra ondersteuning krijgen. Het gaat hierbij om ondersteuning die de school van inschrijving (hierna stamschool genoemd) niet kan organiseren. OPDC De Delta is een bovenschoolse voorziening van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs regio Leiden.

Naast het doorlopen van het normale onderwijsprogramma is De Delta gespecialiseerd in de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling. Onze benaderingswijze is De Delta-aanpak. Deze aanpak bestaat uit:

  • persoonlijke begeleiding;
  • leren op maat (didactisch én pedagogisch) en
  • het werken aan de weerbaarheid en de sociale vaardigheden.

De Delta-aanpak wordt gekenmerkt door onze grondhouding: “Wij kennen onszelf (Rots) en blijven in verbinding met de ander (Water)”.

Op De Delta hebben wij kleine klassen. Iedere leerling werkt aan zijn/haar eigen leerdoelen uit het ontwikkelperspectiefplan (OPP). Hierdoor is er veel ruimte voor individuele aandacht.

Het doel is altijd om gezamenlijk met ouders en leerling alle stappen te zetten die bijdragen aan een zo snel mogelijke terugkeer naar de eigen school. Of als dat niet haalbaar blijkt, het doorstromen naar een andere school of het vervolgonderwijs. De stamschool blijft verantwoordelijk en wordt intensief betrokken.