Waarom De Delta?

De beste kans op een succesvolle toekomst

OPDC De Delta: kleine klassen en extra ondersteuning
De Delta is een Orthopedagodisch-Didactisch Centrum (OPDC). Het is een lesplaats waar leerlingen tijdelijk extra ondersteuning kunnen krijgen. Ondersteuning die niet op de school van herkomst georganiseerd kan worden.

Op De Delta zitten maximaal 15 leerlingen in een klas. Iedere leerling werkt aan zijn/haar eigen plan en onderwijsprogramma. Hierdoor is er veel ruimte voor individuele aandacht. Het schoolwerk wordt bijgehouden, eventuele achterstanden ingehaald en er is veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkelingsdoelen van de leerling.

Het doel is altijd om gezamenlijk met ouders en leerling  alle stappen te zetten die bijdragen aan het kunnen terugkeren naar de eigen school of het doorstromen naar een andere school, vervolgonderwijs of werk. Ook de stamschool wordt hierbij betrokken. De ontwikkeling en het welzijn van de leerling staat altijd voorop.

Een tijdelijke lesplaats en de stamschool blijft betrokken

Leerlingen gaan tijdelijk naar De Delta: minimaal 1 jaar en maximaal 2 jaar. In overleg kan dit bij uitzondering tot drie jaar uitlopen. In overleg met elkaar, werken we aan de terugkeer. Wanneer blijkt dat terugkeer naar de stamschool toch niet de beste keuze is voor uw kind, gaat de mentor van uw kind met u in gesprek en in samenwerking met het Loket van het samenwerkingsverband VO regio Leiden en de stamschool op zoek naar een andere passende plek. De stamschool blijft verantwoordelijk voor de leerling.