Daarom De Delta!

De beste kans op een succesvolle toekomst

OPDC De Delta: kleine klassen en extra ondersteuning
De Delta is een Orthopedagodisch-Didactisch Centrum (OPDC). Het is een lesplaats waar leerlingen tijdelijk extra ondersteuning krijgen. Ondersteuning die niet op de school van herkomst georganiseerd kan worden.

Op De Delta hebben wij kleine klassen. Iedere leerling werkt aan zijn/haar eigen leerdoelen en onderwijsprogramma. Hierdoor is er veel ruimte voor individuele aandacht. Het schoolwerk wordt bijgehouden, eventuele achterstanden ingelopen en er is veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeldoelen van de leerling.

Het doel is altijd om gezamenlijk met ouders en leerling alle stappen te zetten die bijdragen aan het kunnen terugkeren naar de eigen school of als dat niet haalbaar blijkt het doorstromen naar een andere school of vervolgonderwijs. De stamschool wordt hierbij intensief betrokken.