Zij-instromers

Voor leerlingen die vastlopen of dreigen vast te lopen in het regulier voortgezet onderwijs bestaat de mogelijkheid om, via zij-instroom, onderwijs op De Delta te volgen.

Leerlingen kunnen instromen in alle lagen (klas 1 t/m 4) van de school. Tijdens de schoolperiode wordt bekeken of leerlingen kunnen schakelen (doorstromen) naar regulier voortgezet onderwijs. Voor leerlingen die in klas 3 nog op De Delta zitten of in klas 3 instromen wordt onderwijs geboden op VMBO-T niveau. De Delta verzorgt het examentraject op het niveau theoretische leerweg in de sector economie.

De toeleiding voor zij-instromers vindt plaats via het Loket. De leerling wordt door de school aangemeld bij het Loket . Op het Loket  wordt  informatie verzameld en worden eventueel testen afgenomen. Op basis van de verzamelde informatie wordt een advies geformuleerd. Als de leerling in aanmerking komt voor plaatsing op De Delta dan zal het Loket  daarin een rol spelen.
Lees op www.swvleiden.nl meer over de toeleidingsprocedure.