Toeleiding De Delta

Voor plaatsing op De Delta loopt de toeleiding via het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801