Samenwerkingsverband VO 2801

Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801 is het centrale punt voor consultatie, advies en ondersteuning voor de scholen van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Leiden e.o. Het Loket Passend Onderwijs biedt hulp bij problemen die de school overstijgen. Het Loket Passend Onderwijs heeft een dienstverlenende en ondersteunende taak voor de scholen.

Het jaarverslag van De Delta is onderdeel van het jaarverslag van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801. U kunt het jaarverslag-2013-2014 hier downloaden.

Telefonisch bereikbaar op schooldagen:
Tel. 071- 5144801
Duivenbodestraat 11
2313 XS Leiden

Website van het Samenwerkingsverband : http://www.swvvo2801.nl/