Samenwerkingsverband

Het Loket van het Samenwerkingsverband Leiden zorgt voor de toewijzing van de leerlingen die naar De Delta gaan. De Permanente Commissie Leerlingenzorg is hiervoor verantwoordelijk. swvleiden.nl