Samenwerkingsverband

Het Loket Passend Onderwijs van het Samenwerkingsverband Leiden zorgt voor de toewijzing van de leerlingen die naar De Delta gaan. De Permanente Commissie Leerlingenzorg is hiervoor verantwoordelijk.

Het Loket Passend Onderwijs van het Samenwerkingsverband Leiden