Ziekte, verzuim en verlof

Op tijd melden en aanvragen

Ziekte/kort verzuim melden

Geef ziekte of kort verzuim (bijv. bezoek tandarts, huisarts of instantie) ’s ochtends meteen door bij de administratie van De Delta. Doe dit:

 • telefonisch via (071) 579 05 37
 • tussen 08.00 en 08.15 uur
 • vermeld: voornaam en achternaam, klas, reden en tijden

Corona? Het RIVM heeft om de verspreiding van corona tegen te gaan regels opgesteld over wanneer leerlingen moeten thuisblijven

Verlof aanvragen

Er zijn situaties waarin een leerling tijdelijk vrijstelling van lessen ofwel verlof kan krijgen. U doet de aanvraag voor verlof ruim van tevoren schriftelijk bij info@swvdedelta.nl met onderstaand formulier dat op het verlof van toepassing is. De schoolleiding besluit of het verlof wordt toegestaan.

Er zijn drie redenen om verlof te kunnen toekennen:

 1. Familieomstandigheden: Verlof voor familieomstandigheden kan worden aangevraagd voor blije en treurige gebeurtenissen in het gezin of in de familie van de leerling, zoals een bruiloft of een uitvaart.
  aanvraagformulier-gewichtige-omstandigheden
 2. Vakantie vanwege beroep van ouders/verzorgers: Vakantieverlof kan worden aangevraagd als een van de ouders/verzorgers een beroep heeft waardoor het gezin niet tijdens de normale vakanties op vakantie kan.
  aanvraagformulier-extra-vakantieverlof
 3. Religieuze feesten en rituelen: Voor bepaalde religieuze feesten of rituelen kan verlof worden aangevraagd.
  aanvraagformulier-verlof-religieuze-verplichtingen