Ziekte, verzuim en verlof

Op tijd melden en aanvragen

Ziekte/kort verzuim melden

Geef ziekte of kort verzuim (bijv. bezoek tandarts, huisarts of instantie) ’s ochtends meteen door bij de administratie van De Delta. Doe dit:

 • telefonisch via (071) 579 05 37
 • tussen 08.00 en 08.15 uur
 • vermeld: voornaam en achternaam, klas, reden en tijden

Verlof aanvragen

Er zijn situaties waarin een leerling tijdelijk vrijstelling van lessen ofwel verlof kan krijgen. U doet de aanvraag voor verlof ruim van tevoren schriftelijk bij info@opdcdelta.nl met onderstaand formulier dat op het verlof van toepassing is. De schoolleiding besluit of het verlof wordt toegestaan.

Er zijn drie redenen om verlof te kunnen toekennen:

 1. Familieomstandigheden: Verlof voor familieomstandigheden kan worden aangevraagd voor blije en treurige gebeurtenissen in het gezin of in de familie van de leerling, zoals een bruiloft of een uitvaart.
  aanvraagformulier-gewichtige-omstandigheden
 2. Vakantie vanwege beroep van ouders/verzorgers: Vakantieverlof kan worden aangevraagd als een van de ouders/verzorgers een beroep heeft waardoor het gezin niet tijdens de normale vakanties op vakantie kan.
  aanvraagformulier-extra-vakantieverlof
 3. Religieuze feesten en rituelen: Voor bepaalde religieuze feesten of rituelen kan verlof worden aangevraagd.
  aanvraagformulier-verlof-religieuze-verplichtingen