Rapporten

en besprekingen

De leerlingen van klas 1A t/m 2B ontvangen drie rapporten.
De leerlingen van klas 3 en 4 hebben inzage in de cijfers via het LVS van de stamschool