Rapporten

en besprekingen

De leerlingen van klas 1A t/m 2B ontvangen drie rapporten.
De leerlingen van klas 3 en 4 ontvangen een examenkaart na elke PTA (programma van toetsing en afronding) periode.

Na ieder rapport of PTA periode kunnen ouders het rapport of de examenkaart met de mentor bespreken.