Ouderavonden

Algemeen en alleen voor u

Algemeen
In september en oktober zijn de algemene avonden voor alle ouders. De mentor geeft op deze avonden informatie over het programma en de aanpak van de groep.

Individueel
Per jaar worden vier ouderavonden georganiseerd. Tijdens de ouderavond worden de vorderingen en doelen met u en uw kind besproken. De doelen uit het eerder opgestelde OPP dienen als uitgangspunt hiervoor.