Magister

Gegegevens, cijfers en berichten

Ouders en leerlingen kunnen in Magister.

  • u kunt in Magister gegevens en cijfers bekijken. Achter de behaalde cijfers van de afzonderlijke vakken staan leeradviezen van de docent.
  • Magister stuurt een sms-bericht wanneer een leerling ‘s ochtends om 08.15 uur moet melden of moet nablijven in verband met te laat komen.
  • u kunt uw adres en andere gegevens in Magister up-to-date houden. Indien u gegevens aanpast wilt u dat dan ook aan de administratie doorgeven via info@swvdedelta.nl