Geldzaken

Uitgaven

Lesmateriaal
Leerlingen krijgen het lesmateriaal in bruikleen. Bij vermissing of beschadiging van het ter beschikbare gestelde lesmateriaal is de leerling (ouders/verzorgers) verplicht de aanschafprijs of een redelijk deel daarvan te vergoeden. Het gaat om:

  • leerboeken, werkboeken, projectboeken en tabellenboeken,
  • laptop (blijft op De Delta)
  • licentie voor het digitaal leermateriaal
  • lesmateriaal voor keuze vakken

Zelf aan te schaffen

  • Boekentas (let op de stevigheid)
  • Agenda (leerlingen van klas 3 en 4)
  • Etui met potlood, 2 pennen, gum, puntenslijper, passer, schaar, geo driehoek en kleurpotloden (5 kleuren)
  • Schriften (In overleg met de mentor)
  • Gymspullen T-shirt dat in de broek valt, broekje, sokken, sportschoenen (géén zwarte zolen, geen buitenschoenen) en voor het douchen/wassen: zeep, roldeo en handdoek
  • Oortjes om te gebruiken voor de laptops en computers op school

Kosten (buitenschoolse) activiteiten
Deelname aan de (buitenschoolse) activiteiten die door het OPDC worden georganiseerd zijn voor alle leerlingen verplicht. Om deze reden vraagt het OPDC geen (vrijwillige) ouderbijdrage.

Tegemoetkoming studiekosten
Ook  wanneer er sprake is van financiële problemen in het gezin moet uw kind thuis kunnen beschikken over een computer voor het huiswerk, een fiets om naar school te gaan etc. Mogelijk dat Stichting Leergeld Leiden en Omstreken u financiële ondersteuning kan bieden.