Mentoren

Het eerste aanspreekpunt

Elke leerling krijgt een vaste mentor. Deze persoon vormt een belangrijke basis. Hij/zij:

  • is goed op de hoogte van wat de leerling nodig heeft
  • is het eerste aanspreekpunt voor de leerling en voor de ouders/verzorgers
  • heeft hierbij nauw overleg met de teamleider, leerlingcoördinator en orthopedagoog
  • legt de leervorderingen van de leerling vast en houdt deze bij
  • bespreekt regelmatig met de leerling hoe het gaat en maakt (nieuwe) afspraken gedurende het traject
  • Heeft wekelijks contact met de ouders/verzorgers over de voortgang
  • spreekt minimaal drie keer per jaar met ouders en leerling over de ontwikkeling op basis van de (tussen)evaluatie van het OPP

Mentoren

Mw. E.Klavere.klaver@opdcdedelta.nl
Mw. M. Klotzm.klotz@opdcdedelta.nl
Mw. I. Mooijmani.mooijman@opdcdedelta.nl
Dhr. M. Rudgem.rudge@opdcdedelta.nl
Mw. L. van Trichtl.vantricht@opdcdedelta.nl
Dhr. J. Veldhuisj.veldhuis@opdcdedelta.nl
Mw. van der Zeeuwh.vanderzeeuw@opdcdedelta.nl
Dhr. van Zijlb.vanzijl@opdcdedelta.nl
Mw. C. Zitmanc.zitman@opdcdedelta.nl