Mentor

Het eerste aanspreekpunt

Elke leerling krijgt een vaste begeleider, een mentor, toegewezen. Deze persoon vormt een belangrijke basis. Hij/zij:

  • is goed op de hoogte van wat de leerling nodig heeft
  • is het eerste aanspreekpunt voor de leerling en voor de ouders/verzorgers
  • heeft hierbij nauw overleg met de teamleider en zorgcoördinator/orthopedagoog
  • legt de vorderingen van de leerling vast en houdt deze bij
  • bespreekt regelmatig met de leerling hoe het gaat en maakt (nieuwe) afspraken gedurende het traject
  • spreekt minimaal drie keer per jaar met ouders en leerling over de ontwikkeling op basis van het rapport

Mentoren

   Klas 1AMw. H. van der Zeeuwh.vanderzeeuw@swvdedelta.nl
   Klas 1BDhr. B. van Zijlb.vanzijl@swvdedelta.nl
   Klas 1CMw. I. Mooijman
Dhr. J. Veldhuis
i.mooijman@swvdedelta.nl
j.veldhuis@swvdedelta.nl
   Klas 1DMw. C. Zitmanc.zitman@swvdedelta.nl
   Klas 1EMw. N. Duynsteen.duynstee@swvdedelta.nl
   Klas 2ADhr. M. Rudgem.rudge@swvdedelta.nl
   Klas 2BMw. E. Klavere.klaver@swvdedelta.nl
   Klas 3/4 TLDhr. R. van Eersel
Mw. K. van der Vegt
r.vaneersel@swvdedelta.nl
k.vandervegt@swvdedelta.nl
   EntreeDhr. M. Tazim.tazi@swvdedelta.nl