Mentor

Het eerste aanspreekpunt

Elke leerling krijgt een vaste begeleider, een mentor, toegewezen. Deze persoon vormt een belangrijke basis. Hij/zij:

  • is goed op de hoogte van wat de leerling nodig heeft
  • is het eerste aanspreekpunt voor de leerling en voor de ouders/verzorgers
  • heeft hierbij nauw overleg met de teamleider en zorgcoördinator/orthopedagoog
  • legt de vorderingen van de leerling vast en houdt deze bij
  • bespreekt regelmatig met de leerling hoe het gaat en maakt (nieuwe) afspraken gedurende het traject
  • spreekt minimaal drie keer per jaar met ouders en leerling over de ontwikkeling op basis van het rapport