Mentor

Het eerste aanspreekpunt

Elke leerling krijgt een vaste mentor. Deze persoon vormt een belangrijke basis. Hij/zij:

  • is goed op de hoogte van wat de leerling nodig heeft
  • is het eerste aanspreekpunt voor de leerling en voor de ouders/verzorgers
  • heeft hierbij nauw overleg met de teamleider, leerlingcoördinator en orthopedagoog
  • legt de leervorderingen van de leerling vast en houdt deze bij
  • bespreekt regelmatig met de leerling hoe het gaat en maakt (nieuwe) afspraken gedurende het traject
  • Heeft wekelijks contact met de ouders/verzorgers over de voortgang
  • spreekt minimaal drie keer per jaar met ouders en leerling over de ontwikkeling op basis van de (tussen)evaluatie van het OPP

Mentoren

Dhr. R. van Eersel  r.vaneersel@opdcdedelta.nl

Mw. E.Klaver           e.klaver@opdcdedelta.nl

Mw. M. Klotz           m.klotz@opdcdedelta.nl

Mw. I. Mooijman    m.mooijman@opdcdedelta.nl

Dhr. M. Rudge         m.rudge@opdcdedelta.nl

Mw. L. van Tricht    m.vantricht@opdcdedelta.nl

Dhr. J. Veldhuis       j.veldhuis@opdcdedelta.nl

Mw. van der Zeeuw h.vanderzeeuw@opdcdedelta.nl

Dhr. van Zijl              b.vanzijl@opdcdedelta.nl

Mw. C. Zitman          c.zitman@opdcdedelta.nl