Leerlingondersteuning

Voor extra begeleiding en ondersteuning

Wanneer een leerling van het Loket een arrangement heeft gekregen voor De Delta volgt een intakegesprek met de orthopedagoog en leerlingcoördinator. Het gesprek wordt afgesloten met een rondleiding .

De orthopedagoog

  • voert coaching gesprekken met de leerling. 
  • ondersteunt de mentoren bij de begeleiding van de leerling.
  • doet evt. aanvullend onderzoek, kijkt mee in de klas, is betrokken zijn bij de overleggen met hulpverlening en ouders/verzorgers of begeleidt groepjes leerlingen op basis van een thema.

Mevrouw J. van Oosten en L. Hennen zijn de orthopedagogen.

j.vanoosten@opdcdedelta.nl

l.hennen@opdcdedelta.nl

De leerlingcoördinator

  • Vangt leerlingen op wanneer het in de les even niet gaat.
  • Onderhoudt het contact met thuis wanneer de mentor daartoe niet de gelegenheid heeft.
  • Organiseert de gesprekken voor herstel.

Mw. N. van Duynstee is tevens de pestcoördinator.

n.duynstee@opdcdedelta.nl

 

Vertrouwenspersoon en pestcoördinator

Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals pesten, ongewenste intimiteit- en, discriminatie, agressie en geweld, kunnen leerlingen of ouders/verzorgers een beroep doen op ondersteuning door de vertrouwenspersoon

Mw. Duynstee en mw. Klotz zijn de vertrouwenspersonen voor de leerlingen.

n.duynstee@opdcdedelta.nl

m.klotz@opdcdedelta.nl