Een psycholoog of orthopedagoog

Voor extra begeleiding en ondersteuning

Wanneer een leerling start in de onderbouw op de Delta heeft de leerling eerst een kennismakingsgesprek met de psycholoog.
Voor de bovenbouw en de Entreegroepen is een intake met de teamleider en de mentor de start. De orthopedagoog is hier niet bij aanwezig, maar wel nauw betrokken.

De psycholoog/orthopedagoog:

  • voert coaching gesprekken met de leerling. 
  • ondersteunt de mentoren bij de begeleiding van de leerling.
  • doet evt. aanvullend onderzoek, kijkt mee in de klas, is betrokken zijn bij de overleggen met hulpverlening en ouders/verzorgers of begeleidt groepjes leerlingen op basis van een thema.

Voor de onderbouw (brugklassen basis/kader/TL, eerste klassen basis/kader/TL en tweede klassen basis/kader/TL) is mevr. E. Foudraine de schoolpsycholoog.
Voor de drie Entreeklassen is mevr. M. Schneider van het Loket inzetbaar. Zij is orthopedagoog-generalist en gz-psycholoog.