Zorgcoördinator/orthopedagoog

Voor extra begeleiding en ondersteuning

Wanneer een leerling start in de onderbouw op de Delta heeft de leerling eerst een kennismakingsgesprek met de Zorgcoördinator/orthopedagoog en de mentor.
Voor de bovenbouw en de Entreegroepen is een intake met de teamleider en de mentor de start. De orthopedagoog is hier niet bij aanwezig, maar wel nauw betrokken.

De Zorgcoördinator/orthopedagoog:

  • voert coaching gesprekken met de leerling. 
  • ondersteunt de mentoren bij de begeleiding van de leerling.
  • doet evt. aanvullend onderzoek, kijkt mee in de klas, is betrokken zijn bij de overleggen met hulpverlening en ouders/verzorgers of begeleidt groepjes leerlingen op basis van een thema.

Mevrouw J. van Oosten en L. Hennen zijn als zorgcoördinatoren/orthopedagogen betrokken bij de leerlingen.

Mw. J. van Oostenj.vanoosten@swvdedelta.nl
Mw. L. Hennenl.hennen@swvdedelta.nl