Docenten

Voor lessen en persoonlijke begeleiding

Het docententeam geeft uitstekend les en is geschoold in de aanpak van een of meer vormen van leerbelemmerende problematiek. Bijvoorbeeld sociale weerbaarheid, faalangst, taalvaardigheid, rekenvaardigheid, motorische vaardigheid, houding en gedrag. De docent onderzoekt voor zijn vak de leerachterstand van de leerling en maakt samen met de leerling een plan voor het inlopen daarvan.

Dhr. M. BakxDhr. B. Özsoy
Dhr. M. ChristenMw. C. Quispel
Mw. N. DuynsteeMw. L. Reijnders
Dhr. R. van EerselMw. E. Rijsbergen
Dhr. F.C.A. FilippoDhr. M. Rudge
Dhr. W.H. HaasbroekMw. J. Schepers
Dhr. A. HoningMw. A. Sluijmer
Dhr. M.D. KeulemansMw. D. Sybesma
Mw. E. KlaverMw. K. v.d Vegt
Dhr. M.F.M. van KlinkMw. P.J.J. Wervelman
Dhr. J. LamDhr. B. van Zijl
Mw. D. MeijerMw. C. Zitman
Mw. P.C.J.E. den Os