Docenten

Voor lessen en persoonlijke begeleiding

Het docententeam geeft uitstekend les en is geschoold in de aanpak van een of meer vormen van leerbelemmerende problematiek. Bijvoorbeeld sociale weerbaarheid, faalangst, taalvaardigheid, rekenvaardigheid, motorische vaardigheid, houding en gedrag. De docent onderzoekt voor zijn vak de leerachterstand van de leerling en maakt samen met de leerling een plan voor het inlopen daarvan.

Dhr. M. BakxDhr. B. Özsoy
Dhr. M. ChristenDhr. D. Pardon
Mw. N. DuynsteeMw. C. Quispel
Dhr. F.C.A. FilippoMw. L. Reijnders
Dhr. W.H. HaasbroekDhr. M.A. Riezebosch
Dhr. A. HoningMw. E. Rijsbergen
Dhr. B. HoornMw. J. Schepers
Dhr. M.D. KeulemansMw. A. Sluijmer
Mw. E. KlaverMw. D. Sybesma
Dhr. M.F.M. van KlinkMw. K. v.d Vegt
Dhr. J. LamMw. P.J.J. Wervelman
Mw. D. MeijerDhr. B. van Zijl
Mw. P.C.J.E. den OsMw. C. Zitman