Regionaal Bureau Leerrecht

Voorkomen van toenemend verzuim en thuiszitten

De Delta houdt in de gaten of leerlingen hun lessen volgen en melden het wanneer het verzuim toeneemt. Dit is zo geregeld in de (Leerplichtwet). De gemeente houdt toezicht op de naleving van deze wet. Op die manier kan verzuim beter en sneller aangepakt worden en thuiszitten worden voorkomen. Voor de regio Holland Rijnland is het Regionaal Bureau Leerrecht (RBL) het aanspreekpunt.