BPO'ers

Begeleiding voor het schakelen naar de eigen school

Wanneer de leerling zijn leerdoelen uit het ontwikkelperspectiefplan (OOP) heeft behaald en terugkeer naar de eigen school komt in zicht dan zal de leerling gaan starten met het schakelprogramma. Elk leerling wordt begeleid bij het schakelen door een begeleider passend onderwijs (BPO’er). De BPO’er wordt geleverd door de Ambulante Educatieve Dienst (AED).

De BPO’er kan met instemming van de ouders/verzorgers ook worden ingezet voor begeleiding van de leerling op het gebied van: 

  • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Houding en gedrag
  • Prikkelverwerking
  • Plannen en organiseren