Trajecten (onderbouw en bovenbouw)

Met de juiste ondersteuning op basis van een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)

Alle leerlingen komen bij De Delta binnen met een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Een OPP wordt opgesteld voor leerlingen die extra ondersteuning krijgen en voor alle leerlingen die naar het praktijkonderwijs of het vso gaan. De VO-school waar de leerling staat ingeschreven stelt het OPP op. In het OPP staat wat een leerling nodig heeft, waar hij goed in is en wat hij nog lastig vindt. Dit zijn de ontwikkelingsdoelen waar de leerling tijdens de plaatsing aan gaat werken. Ook wordt het niveau benoemd waarop de school verwacht dat de leerling zal gaan uitstromen (uitstroomperspectief).

Vanuit dit plan wordt gekeken welke ondersteuning de leerling nodig heeft om deze doelen te behalen en welk onderwijstraject binnen De Delta hierbij het beste past.

Lees verder bij de verschillende trajecten: Onderbouw, Bovenbouw (examentraject, Entreeopleiding, Rebound), Project Schakelklas Havo/Vwo