Trajecten onderbouw

verlengde brugklas en klas 2, VMBO

Het leerprogramma in de onderbouw is gericht op het kunnen maken van de aansluiting met de stamschool. De leerlingen doorlopen eerst een traject voor het inhalen van de leerachterstanden. Daarna vindt er toeleiding naar de stamschool plaats. De mentoren en docenten hebben hiervoor nauw contact met de stamschool om de programma’s op elkaar af te stemmen om daarmee het schakelen van de leerlingen van de ene school naar de andere te vergemakkelijken.

Leerling van de basisschool

Op De Delta wordt in de onderbouw (klas 1 en 2) een onderwijsprogramma aangeboden die in twee of drie jaar doorlopen kan worden.

  • Leerlingen van de basisschool, starten in de brugklas.
  • De brugklas kan in één of twee jaar doorlopen worden (verlengde brugklas).

Elk schooljaar wordt gekeken of de leerling al toe is aan het schakelen naar het regulier onderwijs, naar het voortgezet speciaal onderwijs of dat hij/zij doorstroomt naar een entree opleiding. Na klas 2 moet de leerling schakelen.

Leerling van een VO-school 

Voor leerlingen van een VO-school is het mogelijk om:

  • in te stromen in de brugklas en daarna klas 2 te doen. Na klas 2 ga je terug naar je eigen school (stamschool), naar het voortgezet speciaal onderwijs of stroom je door naar een entree opleiding.
  • in te stromen in klas 2 (zij-instroom onderbouw). De leerling schakelt dan na één jaar weer terug naar de stamschool of stroomt door naar een andere leerplek.