Trajecten bovenbouw

klas 3 en 4, VMBO-TL

Tweejarig examentraject

Leerlingen starten in klas 3 met het examentraject en kunnen vervolgens in klas 4 een VMB0-TL diploma halen. Het centraal examen wordt gemaakt op het Da Vinci College. 

Gedeeld examentraject

Het vakkenpakket waarin examen wordt gedaan wordt verdeeld over drie jaar. Leerlingen starten in klas 3 met dit examentraject op maat. Deze optie is alleen mogelijk wanneer het Loket van het Samenwerkingsverband hier een positief advies over geeft.

Traject voor de Entree groep  

De entreeopleiding bereidt leerlingen (vanaf 15 jaar) voor:

  • op doorstroming naar een mbo-2 opleiding. 
  • als dit niet lukt worden leerlingen, in overleg met bureau Leerplicht, voorbereid op een baan. Het gaat dan om werk zoals bijvoorbeeld assistent zorghulp of assistent installatietechniek. 

Leerlingen:

  • starten in augustus met de Entree-opleiding
  • gaan twee dagen naar De Delta en drie dagen naar een stageplek
  • kunnen een MBO niveau 1 diploma behalen. Met dit diploma kun je je melden bij elke willekeurige MBO-2 opleiding. 

Reboundtraject

In een reboundtraject worden leerlingen tijdelijk in een andere lesomgeving geplaatst om ze weer op weg te helpen, zodat ze daarna weer terug kunnen naar de stamschool:

  • Intern reboundtraject; als leerlingen al op De Delta zitten en door wat voor redenen dan ook een time-out nodig hebben van de eigen klas. In het reboundtraject gaan leerlingen tijdelijk naar een andere groep om lessen te volgen. 
  • Extern reboundtraject;  als leerlingen voor een korte periode, via het Loket van het Samenwerkingsverband, op de Delta worden geplaatst, om daarna weer terug te keren naar de eigen (stam)school.
  • Instroomtraject via de reboundgroep; sommige leerlingen, die tussentijds instromen op De Delta, gaan eerst naar een reboundgroep. Hier kunnen ze weer wennen aan het schoolritme en/of leerachterstanden inhalen, voordat ze naar een eigen klas gaan.