Onderwijsaanbod

met de juiste ondersteuning op basis van de leerdoelen uit het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)

Het OPDC De Delta heeft het volgende onderwijsaanbod:

  • Voor de onderbouw alle leerwegen van het vmbo (KGT)
  • Voor de bovenbouw de theoretische leerweg en de entree-opleiding
    mbo niveau 1
  • Een reboundvoorziening voor trajecten van maximaal 3 maanden

Alle leerlingen komen bij De Delta binnen met een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Een OPP wordt opgesteld voor leerlingen die extra ondersteuning krijgen. De VO-school waar de leerling staat ingeschreven stelt het OPP op.

In het OPP staat wat een leerling nodig heeft, waar hij goed in is en wat hij nog lastig vindt. Dit zijn de leerdoelen waar de leerling tijdens de plaatsing op het OPDC aan gaat werken.

Vanuit dit plan wordt gekeken welke ondersteuning de leerling nodig heeft om deze doelen te behalen.