Extra ondersteuning

Wanneer dit nodig is

Ondersteuningsprofiel OPDC De Delta 23-24

Begeleiding

De mentor verzorgt voornamelijk de lessen en doet de begeleiding van de leerlingen. Wanneer blijkt dat de leerling meer begeleiding nodig heeft neemt de mentor contact op met onze orthopedagoog om te onderzoeken wat er nodig is aan extra ondersteuning.

De orthopedagoog

  • voert coaching gesprekken met de leerling.
  • ondersteunt de mentoren bij de begeleiding van de leerling.
  • doet evt. aanvullend onderzoek, kijkt mee in de klas, is betrokken zijn bij de overleggen met hulpverlening en ouders/verzorgers of begeleidt groepjes leerlingen op basis van een thema.

Mevrouw J. van Oosten en L. Hennen zijn de orthopedagogen.

j.vanoosten@opdcdedelta.nl

l.hennen@opdcdedelta.nl

De leerlingcoördinator

  • Vangt leerlingen op wanneer het in de les even niet gaat.
  • Onderhoudt het contact met thuis wanneer de mentor daartoe niet de gelegenheid heeft.
  • Organiseert de gesprekken voor herstel.

Mw. N. van Duynstee is de leerlingcoördinator

m.duynstee@opdcdedelta.nl

Vertrouwenspersoon en pestcoördinator

Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals pesten, ongewenste intimiteit- en, discriminatie, agressie en geweld, kunnen leerlingen of ouders/verzorgers een beroep doen op ondersteuning door de vertrouwenspersoon

Mw. Duynstee en mw. Klotz zijn de vertrouwenspersonen en pestcoordinatoren voor de leerlingen.

m.duynstee@opdcdedelta.nl

m.klotz@opdcdedelta.nl

Begeleider passend onderwijs

Waar nodig kan ook een jeugdhulpverlener ingeschakeld worden of een BPO’er. Bijvoorbeeld wanneer jongeren zich niet goed kunnen concentreren, of bang zijn om te falen of leerlingen waarbij specifieke sociale vaardigheden nog meer doorontwikkeld kunnen worden. Het kan echter ook gaan om begeleiding op een ander terrein. In alle gevallen geldt dat de stamschool de noodzakelijke begeleiding niet kan bieden. Op De Delta kan dit wel. Hierdoor krijgt de leerling de kans om het maximaal haalbare uit z’n schooltijd te halen.