Extra ondersteuning

Wanneer dit nodig is

De docenten en mentor verzorgen de lessen en begeleiden de leerlingen. De zorgcoördinator/orthopedagoog zorgt voor eventuele extra ondersteuning voor leerlingen.

Waar nodig kan ook een jeugdhulpverlener ingeschakeld worden of een BPO’er. Bijvoorbeeld wanneer jongeren zich niet goed kunnen concentreren, of bang zijn om te falen of leerlingen waarbij specifieke sociale vaardigheden nog meer doorontwikkeld kunnen worden. Het kan echter ook gaan om begeleiding op een ander terrein. In alle gevallen geldt dat de stamschool de noodzakelijke begeleiding niet kan bieden. Op De Delta kan dit wel. Hierdoor krijgt de leerling de kans om het maximaal haalbare uit z’n schooltijd te halen.

Schema ondersteuningsprofiel OPDC De Delta 22-23

Lees verder bij Wie komt u tegen?