Extra ondersteuning

Wanneer dit nodig is

De docenten en mentor verzorgen de lessen en begeleiden de leerlingen. De zorgcoördinator/orthopedagoog zorgt voor eventuele extra ondersteuning voor leerlingen.

Waar nodig kan ook een jeugdhulpverlener ingeschakeld worden of een BPO’er. Bijvoorbeeld wanneer jongeren zich niet goed kunnen concentreren, of bang zijn om te falen of leerlingen waarbij specifieke sociale vaardigheden nog meer doorontwikkeld kunnen worden. Het kan echter ook gaan om begeleiding op een ander terrein. In alle gevallen geldt dat de stamschool de noodzakelijke begeleiding niet kan bieden. Op De Delta kan dit wel. Hierdoor krijgt de leerling de kans om het maximaal haalbare uit z’n schooltijd te halen.

Schema ondersteuningsprofiel OPDC De Delta 22-23

Lees verder bij Wie komt u tegen?

Rots en Water

Alle docenten op het OPDC zijn getraind in de aanpak vanuit Rots en Water. Hierdoor is er gedurende de gehele schooldag aandacht voor de Rots en Water principes en kunnen deze worden toegepast in de communicatie met de leerlingen. De drie bouwstenen van Rots en Water zijn zelfreflectie, zelfbeheersing en zelfvertrouwen.
Daarnaast zijn vier docenten opgeleid tot Rots en Water trainers en volgen alle leerlingen gedurende hun verblijf op het OPDC de Rots en Water training. Tijdens de training die in hun rooster staat werken zij aan het aanleren van sociale vaardigheden samen met leeftijdgenoten in de gymzaal van De Delta door middel van de fysieke oefeningen, spelen en reële situaties (scenario training) en veilige sfeer waarin deze worden geoefend. In elke les worden oefeningen en spelen regelmatig afgewisseld met momenten van psycho-educatie, zelfreflectie en kringgesprekken. Elke les wordt afgesloten met een verwerkingsopdracht voor het optimaliseren van de transfer van oefening naar praktijk.