Aanmelden bij De Delta

via de school

Het is niet mogelijk uw kind zelf aan te melden bij De Delta. De aanmelding kent een procedure, die loopt via de school van uw kind én het Loket van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs regio Leiden. Hieronder leest u hoe dit proces verloopt. Hierbij wordt verschil gemaakt voor leerlingen die vanuit de basisschool (groep 8) naar De Delta gaan of leerlingen die al op het voortgezet onderwijs zitten:


De leerling komt vanuit de basisschool (onder instromers)

Zit uw kind nog op de basisschool en heeft het in groep 8 een vmbo (LWOO) screening advies gekregen? Dan:

De school zal uw aanvraag dan onderzoeken. Kan de school de benodigde extra ondersteuning niet zelf bieden dan vraagt zij advies aan het Loket.
De informatieavond voor komend schooljaar is op 16 februari 2023 van 19.00 tot 20.30 uur.

De leerling zit al op het voortgezet onderwijs (zij instromers)

Zit uw kind al op het voortgezet onderwijs en blijkt dat uw kind alsnog extra ondersteuning nodig heeft? Dan:

  • vraagt de vo-school, in overleg met u en uw kind, een consult aan bij het Loket.
  • dit consult heeft uw kind nodig om in aanmerking te komen voor een plek op De Delta
  • alleen de school kan dit gesprek voor u aanvragen. Denkt u dat De Delta een passende plek is voor uw kind? Neem dan contact op met de mentor van de school waar uw kind staat ingeschreven en maak het bespreekbaar.

Wanneer u instemt met een consult bij het Loket, ontvangt u een uitnodiging voor een adviesgesprek op de Duivenbodestraat 11 in Leiden. Soms wordt een capaciteitentest afgenomen bij uw kind. Op deze manier onderzoeken we of het onderwijsniveau van De Delta goed aansluit bij de mogelijkheden van uw kind. Tijdens het adviesgesprek bespreken de adviseurs samen met u wat het meest passend is voor uw kind. De uitkomst van dit gesprek kan zijn dat:

  • De Delta een goede (tijdelijke) plek is voor uw zoon of dochter. Wanneer u instemt met dit advies, helpen het Loket en de stamschool u graag verder met het doorverwijzen en aanmelden.

Of:

  • een ander advies passender is. Het uitgangspunt is dat uw kind de beste ondersteuning krijgt, zodat hij/zij zijn/haar middelbare school met succes kan afronden en goed voorbereid is op een vervolgopleiding of de arbeidsmarkt.