Trajecten

Trajecten op De Delta en de bijbehorende arrangementen
vanuit SWV schooljaar 2018-2019

Onderbouw (arrangement maximaal 3 jaar)
In 1, 2 of 3 jaar vanuit de onderbouw doorstromen of terugschakelen naar de stamschool. Na 2 jaar altijd afweging maken of derde jaar nodig is. Verlenging is alleen mogelijk met goedkeuring van Loket Passend Onderwijs (geen nieuwe arrangementsaanvraag).

Mogelijkheden:
* na 1 jaar (vanuit onder instroom of zij instroom) schakelen.
* na 2 jaar (einde klas 1 of eind klas 2) schakelen
* na 3 jaar (eind klas 2) onderbouw met verlengde brugklas schakelen

Bovenbouw (arrangement maximaal 3 jaar)
Voor ENTREE traject is arrangement voor 1 jaar nodig. Voor de andere trajecten wordt het arrangement voor maximaal 3 jaar afgegeven afhankelijk van de invulling van het traject.
Na 1 of 2 jaar altijd afweging maken of derde jaar nodig is. Verlenging is alleen mogelijk met goedkeuring van Loket Passend Onderwijs (geen nieuwe arrangementsaanvraag).

Met name de Maattrajecten worden in overleg met de stamscholen ingevuld.

Trajecten 
Toeleidingstraject
Combinatie van theorie en stage
Vakken op niveau B/K
Trainingen SOVA/LOB
Toeleiding naar ENTREE

ENTREE
Samenwerking met MBO Rijnland
Toeleiding naar MBO niveau 2 (3)
Toeleiding naar arbeid
Maattrajecten (evt. versneld)

Theoretische leerweg
Maattrajecten (gedeeld examen)
Uitgebreide ondersteuningsmogelijkheden

Instroomtraject/gecombineerd rebound

Zij-instroom onderbouw en Rebound trajecten (arrangement tot einde schooljaar)
Bij zij-instroom onderbouw en Rebound trajecten moet altijd aan het eind van het schooljaar of  einde traject de afweging worden gemaakt of verlenging van het arrangement nodig is. Verlenging is alleen mogelijk na overleg met de stamschool en met goedkeuring van Loket Passend Onderwijs. (arrangementsaanvraag tot eind schooljaar, bij verlenging nieuwe aanvraag nodig).