Missie en visie

Bij het Samenwerkingsverband VO regio Leiden e.o. zijn 13 schoolbesturen aangesloten met totaal 26 vestigingen van de scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in Leiden e.o. De Delta is één van deze scholen.

Missie

Onze samenwerking heeft tot doel; de leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften in onze regio op de scholen aangesloten bij het Samenwerkingsverband een passend onderwijsaanbod te bieden, dat gericht is op het behalen van een diploma of voorbereidt op een arbeidsplaats.

Het Samenwerkingsverband staat voor samen werken aan de toekomst voor elke  jongere. Samen verder!

Visie  

Onze overtuiging is dat, na thuis, de school het vertrekpunt is als het gaat om de toekomst van de jongere. Elke jongere heeft recht op onderwijs en ondersteuning op het niveau dat past bij aanleg en mogelijkheden. Goede scholen met aantrekkelijk onderwijs en aandacht voor de leerling maken het verschil. Vanuit deze gedachte formuleren wij onze visie:

In ons Samenwerkingsverband is aandacht voor elke jongere. Elke school die aangesloten is bij het Samenwerkingsverband gaat uit van de talenten en mogelijkheden van de leerlingen en zoekt hierbij actief naar een passend aanbod voor haar leerlingen. Gezamenlijk hebben de scholen een antwoord op de onderwijs en ondersteuningsvragen in onze regio.

Doelstellingen

Onze visie laat zich vertalen in drie hoofddoelstellingen:

  1. Elke school zorgt actief voor een passend onderwijs-en ondersteuningsaanbod voor haar leerlingen,
  2. Het Samenwerkingsverband zorgt actief voor een dekkend onderwijs-en ondersteuningsaanbod voor alle leerlingen in de regio,
  3. Elke leerling op de juiste plek.

Het niveau van het gegeven onderwijs is het VMBO-LWOO.