Toeleiding De Delta

Voor plaatsing op De Delta loopt de toeleiding via het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801.  Lees hier meer over de toeleiding.

Mogelijk heeft uw zoon/dochter/pupil, nu nog in het basisonderwijs, na testen voor PO-VO, het advies VMBO LWOO screening gekregen.
Dit advies houdt in dat een mogelijkheid bestaat dat de VO school waar uw zoon/dochter/pupil wordt ingeschreven doorverwijst voor plaatsing op SWV De Delta.

Voor de ouders/verzorgers van leerlingen die dit betreft wordt een informatie avond gehouden:

Dinsdag 12 februari 2019
Da Costastraat 104 te Leiden
19.45-20.00 uur inloop met koffie en thee
20.00-21.30 uur voorlichtingspresentatie De Delta met de mogelijkheid tot het stellen van vragen. U kunt tevens de school bezichtigen.

De avond is in principe bedoeld voor ouder(s)/verzorger(s), maar leerlingen en begeleiders zijn ook welkom op deze avond. Hierbij treft u de presentatie aan zoals op de avond gegeven wordt door de locatieleider, de heer H. van Hooff. Informatie avond 12 februari 2019