Over De Delta

De Delta is een school waar gewerkt wordt op VMBO niveau met leerwegondersteuning (LWOO). Er wordt onderwijs gegeven op alle niveaus van het VMBO: basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg en theoretische leerweg.

De leerwegondersteuning op De Delta bestaat uit begeleiding en ondersteuning, zowel op leergebied als op sociaal emotioneel gebied. Er is een aanbod van onder andere: steunlessen, remedial teaching, sociale vaardigheidstraining, faalangstreductie training, motorisch remedial teaching en een opvanggroep. Op De Delta is het mogelijk om een vier- of vijfjarig VMBO traject te doorlopen.

De brugklas is in beginsel over twee jaren verdeeld. Tijdens de brugklasperiode wordt aandacht besteed aan het wegwerken van leerachterstanden en het zich versterken op sociaal emotioneel gebied. Halverwege het eerste jaar wordt beslist of de leerling een één- of tweejarig brugklastraject doorloopt, of zal schakelen naar het reguliere voortgezet onderwijs.

In klas twee is er nog steeds ondersteuning op leer- en sociaal emotioneel gebied. Het doel in klas twee is om de leerlingen voor te bereiden om aan het eind van het jaar te schakelen naar een reguliere VMBO school. In klas twee zijn er klassen van verschillende niveaus.

In klas 3 zitten leerlingen die niet in staat waren om te schakelen en er stromen nieuwe leerlingen vanuit het regulier onderwijs in. Klas drie is het eerste jaar van een examen- traject op VMBO niveau. De Delta heeft een examentraject theoretische leerweg. Voor alle richtingen uit klas 3 geldt dat het schoolexamentraject in klas 4 wordt voortgezet en afgerond met een regulier centraal schriftelijk examen.

In de bovenbouw bestaat ook de mogelijkheid om een symbiosetraject te volgen. Leerlingen volgen dan algemene vakken op De Delta en doen een beroepsvak op een reguliere VMBO school. Symbiose is er op gericht om te werken naar een volledige overstap naar de reguliere VMBO school. Ook in de bovenbouw is er sprake van extra begeleiding en ondersteuning zowel op leergebied als op sociaal emotioneel gebied.