Procedure ziekmelding

In geval van ziekte van een leerling worden de ouders/verzorgers verzocht ‘s dit ochtends tussen 08.00 en 08.15 uur¬†telefonisch aan de school door te geven. Telefoonnummer: 071-5790537