Ouderbijdrage

Aan de ouder(s)/verzorger(s) wordt een ouderbijdrage van Euro 80,- gevraagd. Hiervan worden de activiteiten betaald die niet door de overheid vergoed worden. Hierbij gaat het om sportdagen, bonte avond, disco’s, kerstfeest, groepsdag, excursies en dergelijke. Voor de leerlingen van de entree opleiding is het bedrag Euro 35,–. Aan het begin van het schooljaar ontvangen de ouder(s)/verzorger(s) hierover een schrijven.