MR

In het kader van de Wet op de Medezeggenschap functioneert op De Delta een Medezeggenschapsraad die afhankelijk van onderwerp en geleding advies en/of instemming geeft op voorgenomen beleid van het bestuur en/of directeur.
De volgende personen hebben zitting in de Medezeggenschapsraad.

- Dhr. M. Bakx
- Dhr. D. Keulemans

Secretariaat:
Da Costastastraat 104
2321 ARĀ  Leiden
071-5790537
info@swvdedelta.nl