MRp

De Delta is de bovenschoolse voorziening van het samenwerkingsverband passend onderwijs VO 2801. In het kader van de wet op de medezeggenschap heeft het samenwerkingsverband een MR voor personeelsleden van het samenwerkingsverband (MRp).

De MRp heeft twee leden:
Mevr. C. Quispel, voorzitter
Mevr. M. Schneider

Secretariaat:
Da Costastastraat 104
2321 ARĀ  Leiden
071-5790537
info@swvdedelta.nl