OPDC De Delta: blij met positief oordeel onderwijsinspectie

Woensdag 6 december werd OPDC De Delta andermaal bezocht door de onderwijsinspectie voor een onderzoek naar het herstel van de onderwijskwaliteit nadat deze in 2022 ondermaats werd bevonden. In twee jaar tijd is er zeer veel veranderd op De Delta. En dit hebben de onderwijsinspecteurs ook geconstateerd. De Delta heeft ruimschoots aan de herstelopdracht voldaan. Zowel de onderwijskwaliteit als de schoolveiligheid werd dik in orde bevonden. Tot voorkort opereerde De Delta nog als school, werd er klassikaal lesgegeven en verbleven de leerlingen langer op het OPDC dan de te toegestane wettelijke termijn van twee jaar. Nu verblijven de leerlingen er een jaar en bij uitzondering twee jaar. Het OPDC hanteert nu ook een pedagogisch en didactisch concept: De Delta-aanpak. Deze bestaat uit de persoonlijke begeleiding van elk kind, leren op maat (zowel pedagogisch als didactisch) en trainingen voor het vergroten van de weerbaarheid en de sociale vaardigheden. Sinds augustus heeft De Delta als eerste OPDC in Nederland het predicaat Rots en Water. Wij zijn bijzonder trots op het verkregen predicaat en het positieve inspectieoordeel. Hiervoor hebben wij hard gewerkt.