Kennismakingsgesprek

Voordat je gaat starten

Voordat je start op de Delta, hebben we samen met jou en je ouders een intakegesprek met de orthopedagoog en de leerlingcoördinator. Het is je eerste kennismaking met De Delta. Op basis van dit gesprek en de informatie die van jouw school komt, wordt een plan van aanpak opgesteld. Hierin staan onder andere de doelen waar je gedurende het jaar aan gaat werken.