Kennismakingsgesprek

Voordat je gaat starten

Onderbouw

Voordat je start op de Delta, hebben we samen met jou en je ouders een intakegesprek met de psycholoog en eventueel de teamleider. Het is je eerste kennismaking met De Delta. Op basis van dit gesprek en de informatie die van jouw school komt, wordt een Ontwikkelperspectiefplan (OPP) opgesteld. Hierin staan onder andere de doelen benoemd waar je gedurende het jaar aan gaat werken.

Bovenbouw

Als leerling in de bovenbouw (3TL of 4TL), start je op De Delta met een intakegesprek met de teamleider en de mentor. Hier is ook de contactpersoon van je eigen school bij aanwezig. Op basis van het intakegesprek en de informatie die van de school komt, wordt een Ontwikkelperspectiefplan (OPP) opgesteld. Hierin staan onder andere de doelen waarin je gedurende het jaar aan gaat werken.