Aanmelden

Het is niet mogelijk uw kind zelf aan te melden bij De Delta. De aanmelding kent een procedure, die loopt via de school van uw kind én het Loket van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs regio Leiden. Hieronder leest u hoe dit proces verloopt.

De leerling met een screeningsadvies OPDC

Zit uw kind nog op de basisschool en heeft het in groep 8 een vmbo (LWOO) screening advies gekregen? Dan zal uw kind eerst starten op de vmbo-school van inschrijving. Mogelijk dat na verloop van tijd uw kind (tijdelijk) meer ondersteuning nodig heeft dan de school kan bieden. De school neemt dan contact op met het OPDC en zal met uw instemming plaatsingstraject voor het OPDC in werking stellen.

De leerling zonder screeningsadvies OPDC

Heeft uw kind op de basisschool geen screeningsadvies gehad en blijkt toch dat uw kind tijdelijk extra ondersteuning nodig heeft die de school niet kan bieden, dan:

  • vraagt de vo-school, in overleg met u en uw kind, een consult aan bij het Loket.
  • dit consult heeft uw kind nodig om in aanmerking te komen voor een plek op De Delta
  • alleen de school kan dit gesprek voor u aanvragen.

Wanneer u instemt met een consult bij het Loket, ontvangt u een uitnodiging voor een adviesgesprek op de Duivenbodestraat 11 in Leiden. Soms wordt een capaciteitentest afgenomen bij uw kind. Op deze manier onderzoeken we of het onderwijsniveau van De Delta goed aansluit bij de mogelijkheden van uw kind. Tijdens het adviesgesprek bespreken de adviseurs samen met u wat het meest passend is voor uw kind. De uitkomst van dit gesprek kan zijn dat:

  • De Delta een goede (tijdelijke) plek is voor uw zoon of dochter. Wanneer u instemt met dit advies, helpen het Loket en de stamschool u graag verder met het doorverwijzen en aanmelden.

Of:

  • een ander advies passender is. Het uitgangspunt is dat uw kind de beste ondersteuning krijgt, zodat hij/zij zijn/haar middelbare school met succes kan afronden en goed voorbereid is op een vervolgopleiding of de arbeidsmarkt.

Denkt u dat De Delta een passende plek is voor uw kind? Neem dan contact op met de mentor van de school waar uw kind staat ingeschreven en maak het bespreekbaar