Magister

Op De Delta maken we gebruik van het administratiesysteem Magister. Dit systeem biedt de mogelijkheid aan ouders/verzorgers om de gegevens van hun kind/pupil, zoals bijvoorbeeld cijfers, te laat komen en huiswerk te bekijken.  https://dedelta.magister.net

Alle ouders / verzorgers ontvangen in september een brief met daarin de inloggegevens.