De Delta Code (Schoolregels)

Op tijd komen:

- Ik ben ’s ochtends en na elke pauze vóór de tweede bel in mijn leslokaal.
- Ik haal als ik te laat ben, dus vóórdat ik naar de klas loop, een briefje bij de administratie.
Zonder dit briefje kom ik de les niet in. Van mijn mentor hoor ik of ik direct na schooltijd moet nablijven of dat ik mij de volgende dag om 8.15 uur moet melden.

Binnen (en rondom) de school:

- Ik ben beleefd tegen iedereen en ik ben aanspreekbaar en stuurbaar.
- Ik ga bij problemen naar mijn mentor of een docent.
- Ik neem geen bij wet verboden dingen mee naar school.
- Ik loop rustig door de school en blijf van iedereen af.
- Ik blijf van andermans spullen af.
- Ik draag binnen school geen muts, pet of cap.
- Ik hang voor de les mijn jas aan de kapstok of doe deze in mijn locker.
- Ik zorg dat ik aan het begin van de dag en na elke pauze mijn spullen voor de volgende twee lesuren in orde heb.
- Ik heb in de gangen geen koptelefoon op of oortjes in. Dit mag alleen tijdens de pauzes in de aula of buiten. Tijdens lessen mag dit alleen toestemming.
- Ik berg mijn mobiel op tijdens de lestijden en deze is uit! Moet ik mijn mobiel toch inleveren, dan kan ik deze na mijn laatste les weer ophalen bij mijn mentor.
- Ik maak met mijn mobiele apparatuur, tijdens de schooldag, (dus ook als in online vanuit thuis werk) geen filmpjes of foto’s.
- Ik maak alleen tijdens de leswisselingen gebruik van het dichtstbijzijnde toilet en laat deze netjes achter.
- Ik blijf zonder toestemming af van computers, verlichting, ramen, enz.
- Ik ben tijdens de pauzes zonder toestemming niet in de gangen of in een lokaal.
- Ik mag alleen tijdens de pauzes en voor of na mijn schooltijd iets uit de automaat halen.
- Ik eet en/of drink alleen in de aula of buiten. Pas na toestemming van mijn mentor of de aanwezige docent mag dit in het klaslokaal.
- Ik drink geen energy drankjes tijdens schooluren.
- Ik mag op het schoolplein alleen roken achter de aangegeven lijnen.
- Ik spuug niet in de school of op het schoolplein.
- Ik rook niet als ik in de A of B klas zit.
- Ik loop met mijn fiets of brommer of scooter op het plein en in de fietsenstalling.
- Ik zet mijn fiets of brommer (op slot!) in de daarvoor bestemde plekken in de fietsenstalling.
- Ik ga tijdens de pauze niet weg met mijn fiets of brommer of scooter.
- Ik veroorzaak geen overlast in de buurt.
- Ik gooi mijn afval netjes in een prullenbak/vuilnisbak.
- Ik blijf uit de brandgangen bij de huizen en kom niet op het grasveld tussen de flats.
- Ik blijf na schooltijd niet in of rondom school hangen, maar ik vertrek binnen 15 minuten.

Nablijven:

- Ik hou met mijn naschoolse afspraken (bijvoorbeeld werk) rekening dat mijn mentor of een docent mij na schooltijd (45 min) kan laten nablijven. Ook voor huiswerk of extra uitleg.

Ik ben bekend met de bovenstaande schoolregels en als mij iets niet duidelijk is dan vraag ik het mijn mentor of een docent.