Klas A t/m 2C brief start 2 maart

Klas A, B, C, 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, brief corona rooster per 2 maart 2021

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Zoals u uit het nieuws heeft kunnen vernemen, starten na de Voorjaarsvakantie de fysieke lessen weer gedeeltelijk op de middelbare scholen. Op De Delta starten de fysieke lessen dinsdag 2 maart.

Voor elke klas is een rooster gemaakt, dit ontvangen de leerlingen maandag 1 maart via Teams van hun mentor. Hierbij sturen wij u een brief met verdere informatie.

Met vriendelijke groet,
SWV De Delta

Dhr. M. de Looff                              Mw. M. IJntema                              Dhr. M. Slegtenhorst
Locatieleider a.i.                              Teamleider                                        Teamleider

Geplaatst in Nieuws Algemeen, Nieuws Leerlingen, Nieuws Ouders