Informatieavond ouders nieuwe leerlingen 15 februari 2022

Mogelijk heeft een basisschoolleerling na de testen voor PO-VO, het advies VMBO LWOO screening. Dit advies houdt in dat de mogelijkheid bestaat dat de VO school waar de leerling wordt ingeschreven doorverwijst naar De Delta voor VMBO LWOO. Daarnaast kan het ook mogelijk zijn dat zonder dit VMBO LWOO screening advies een leerling wordt doorverwezen naar De Delta. Voor de ouders/verzorgers van leerlingen die dit betreft is een informatieavond:
dinsdag 15 februari 2022
Da Costastraat 104
2321 AR  Leiden
De avond is in principe bedoeld voor ouder(s)/verzorger(s), maar leerlingen en begeleiders zijn op deze avond ook welkom.
De indeling van de avond is als volgt:
–     19.45 – 20.00 uur        inloop met koffie en thee
–     20.00 – 21.30 uur        voorlichtingspresentatie De Delta met mogelijkheid tot het stellen van vragen en bezichtigen van de school

De avond is natuurlijk onder voorbehoud van de corona maatregelen.