De Delta, eerste Rots en Water OPDC in Nederland

Onder aanvoering van de directeur van OPDC De Delta dhr. S. Steenman hebben Maro en Dylano de plaquette Rots en Water OPDC onthuld. De Delta is de eerste Rots en Water OPDC in Nederland. Met een subsidie van de gemeente Leiden heeft De Delta alle docenten kunnen scholen in deze pedagogische aanpak om daarmee de weerbaarheid van de leerlingen te vergroten. Ons motto is nu ook: “Wij zijn onszelf (Rots) & blijven in verbinding (Water).” Ik ben super trots op het team en de verkregen erkenning, aldus Steenman.

Bij De Delta is er veel veranderd. Waar het voorheen meer opereerde als school waar leerlingen langere tijd verbleven is het nu echt een tijdelijke lesplaats om de leerlingen uit het voortgezet onderwijs gericht extra ondersteuning te geven die de eigen school niet kan bieden. Het doel hiervan is om na een korte periode weer terug te kunnen keren naar de eigen school. Het OPDC hanteert hiervoor de zogenoemde Delta-aanpak. Deze bestaat uit de persoonlijke begeleiding van elk kind, leren op maat (zowel pedagogisch als didactisch) en trainingen in de weerbaarheid en sociale vaardigheden.