Samenwerkingsverband VO 2801

Het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs is het centrale punt voor consultatie, advies en ondersteuning voor de scholen van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Leiden e.o. Het Loket Passend Onderwijs biedt hulp bij problemen die de school overstijgen. Het Loket Passend Onderwijs heeft een dienstverlenende en ondersteunende taak voor de scholen.

  • Bereikbaarheid
    Telefonisch op schooldagen
    Tel. 071- 5144801
    Duivenbodestraat 11
    2313 XS Leiden

Website van het Samenwerkingsverband (Loket Passend Onderwijs): http://www.swvvo2801.nl/