Toeleiding De Delta

Voor plaatsing op De Delta loopt de toeleiding via het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801 Lees hier meer over de toeleiding.

Mogelijk worden leerlingen door de VO school waar de leerling wordt ingeschreven doorverwezen voor plaatsing op SWV De Delta.
Voor de ouders/verzorgers van leerlingen die dit betreft wordt een informatie avond gehouden:

Dinsdag 11 februari 2020
Da Costastraat 104 te Leiden
19.45-20.00 uur inloop met koffie en thee
20.00-21.30 uur voorlichtingspresentatie De Delta met de mogelijkheid tot het stellen van vragen. U kunt tevens de school bezichtigen.

De avond is bedoeld voor ouder(s)/verzorger(s) maar de leerlingen en begeleiders zijn ook van harte welkom.