Blog archief

Religieproject klas 1A en 1B

In de klassen 1A en 1B zijn we vorige week gestart met het religieproject. Zij zijn naar de Moskee in Leiden-Noord geweest: Islamistisch Centrum Imam Malik. Daar kregen we een rondleiding in het gebouw dat voor meerdere doeleinden wordt gebruikt

Geplaatst in Nieuws Algemeen, Nieuws Leerlingen, Nieuws Ouders

Leidens Ontzet 3 en 4 oktober vrij

In verband met de viering van Leidens Ontzet is De Delta op 3 en 4 oktober 2019 gesloten.  

Geplaatst in Nieuws Leerlingen, Nieuws Ouders

Algemene ouderavond 23-09-2019

Bijgaand treft u de uitnodiging aan voor de klassen A tot en met 3A. Deze uitnodiging is ook per mail aan de ouders verstuurd. Uitnodiging Algemene ouderavond maandag 23 september 2019

Geplaatst in Nieuws Ouders

Introductie brugklassen

De kop is eraf! De nieuwe leerlingen in klas A, B en C zijn begonnen! Ze hebben uitleg gekregen over het rooster, de boeken, gymles en nog veel meer. Verder is kennis gemaakt met de medeleerlingen, de mentor en andere

Geplaatst in Nieuws Leerlingen, Nieuws Ouders

Infoboekje 2019-2020

De Delta informatieboekje 20192020

Geplaatst in Nieuws Algemeen, Nieuws Leerlingen, Nieuws Ouders

Vacature leraarondersteuner

De Delta is de bovenschoolse voorziening, een OPDC (Ortho Pedagogisch Didactisch Centrum), van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO2801. De Delta biedt onderwijs aan VO leerlingen (vnl. VMBO) met een extra ondersteuningsbehoefte die de mogelijkheden van het regulier VO overstijgt. De Delta

Geplaatst in Nieuws Ouders

Sportdag

Ideaal weer voor een sportdag, niet te warm, niet te koud en een zonnetje. Niet achter de boeken maar heerlijk bewegen. Estafette, kogelstoten, verspringen, hoogspringen en sprint.    

Geplaatst in Nieuws Leerlingen, Nieuws Ouders

Zomerfeest klas A t/m 2C

Op maandag 17 juni hebben de leerlingen van klas A t/m 2C zomerfeest van 13.00 tot 14.45 uur. In de ochtend is er gewoon les. Er is een mooi programma gemaakt en de leerlingen nemen deel aan de volgende onderdelen; stormbaan,

Geplaatst in Nieuws Leerlingen, Nieuws Ouders

Ouderinfo april 2019

De Delta ouderinfo april 2019

Geplaatst in Nieuws Leerlingen, Nieuws Ouders

Presentatie Info avond 12 februari

Op dinsdagavond 12 februari is de jaarlijkse informatie avond gehouden voor ouders van toekomstige leerlingen. Hierbij treft u de presentatie aan zoals die gehouden is door de heer van Hooff. Informatie avond 12 februari 2019

Geplaatst in Nieuws Ouders