Over OPDC De Delta

Tijdelijke lesplaats

De Delta is een Orthopedagodisch-Didactisch Centrum (OPDC): een tijdelijke lesplaats waar de nodige extra ondersteuning wordt geboden, zodat leerlingen na een tijdje weer terug kunnen naar hun stamschool of doorstromen naar een andere school of de arbeidsmarkt.

Bovenschoolse voorziening De Delta is een onderdeel van de extra ondersteuning, die het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs regio Leiden biedt aan de leerlingen van het voortgezet onderwijs.

Waarom De Delta

Aanmelden bij De Delta