Maandelijks archief: juli 2019

Vacature leraarondersteuner

De Delta is de bovenschoolse voorziening, een OPDC (Ortho Pedagogisch Didactisch Centrum), van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO2801. De Delta biedt onderwijs aan VO leerlingen (vnl. VMBO) met een extra ondersteuningsbehoefte die de mogelijkheden van het regulier VO overstijgt. De Delta

Geplaatst in Nieuws Ouders

Sportdag

Ideaal weer voor een sportdag, niet te warm, niet te koud en een zonnetje. Niet achter de boeken maar heerlijk bewegen. Estafette, kogelstoten, verspringen, hoogspringen en sprint.    

Geplaatst in Nieuws Leerlingen, Nieuws Ouders